SKIP’S SPECIAL #1

 • 1 Chuck Roast

 • 1 Sirloin Steak

 • 2 T-Bone Steaks

 • 4 Pork Chops

 • 4 Sizzler Steaks

 • 4 lb. Ground Beef

 • 4 pk Brats

$100

DINNER for TWO #2

 • 2 Porterhouse Steaks

 • 2 Sizzler Steaks

 • 4 Pork Chops

 • 1 4Pk of Brats

 • 2 Boneless Chicken Breasts

 • 3lbs Ground Beef

$80

SLOW COOKING #3

 • 1 Pork Roast (bone-in)

 • 1 Chuck Roast

 • One 3lbs Fryer Chicken

 • 2 lbs Stew Beef (Beef)

 • 1 Beef Boneless Rump Roast

 • 2lbs Fresh Kielbasa

$100

GRILLING BUNDLE #4

 • 2 T-Bone Steak

 • 1 Sirloin Steaks

 • 6 Pork Chops

 • 2 Pork Chop Steak

 • 5 Pack of Brats

 • 2 Chicken Breasts

 • 6 German Dogs

 • 2 lbs Ground Beef

$100

THE WESTSIDER #5

 • 1 Chuck Roast

 • 4 Sizzler Steaks

 • 2 lbs. Fresh Kielbasa 

 • 4 lb. Ground Beef

 • 1 lbs Farm Style Links

 • 4 pack of brats

$80

THE FAMILY #6

 • 1 Chuck Roasts

 • 2 pkg Stew Meat

 • 1 Pork Roast

 • 4 lb. Boneless Chicken Breast

 • 1 lb. Bacon

$80

STEAK LOVERS #7

 • 2 Porterhouse Steaks

 • 2 T-Bone Steaks

 • 1 Sirloin Steak

 • 4 Sizzler Steaks

 • 2 Ribeye Steaks

$120

GROUND BEEF #8

 • 10 lbs Ground Beef

       (1 or 2 lb pkgs available)

$55

CHICKEN #10

 • 10 lbs boneless chicken breast

  $40

SMOKEHOUSE #11

 • 1 pk Canadian Bacon

 • 1 pk Smoked Kielbasa

 • 1 lb Bacon

 • 1 lb Kraki

 • 6 German Wieners

 • 4 pk Meat Sticks

$50

DEER CAMP #12

 • Two 4 pk Brats

 • 2 lbs Bacon

 • 4 pk Meat Sticks

 • 2 lbs Breakfast Sausage

$60